Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Vi planlegger å gjenta suksessen med å invitere til rekruteringsjakt på rev, Lørdag 11. Februar2023. Det vil bli benyttet støvere som er godt vant med å jage rev.
Alle er velkomne til å delta og lære mer om hva denne spennende jaktformen har å tilby. Dere trenger ikke å være medlem av klubben for å melde din interesse, håper spesielt at unge jegere finner dette tilbudet interessant.
Del gjerne dette innlegget med andre.

Denne gangen vil revejakta foregå på Hafsrød Gård på Iddesiden, Halden
Oppmøte: Idd Kirke klokken 07.30

Meld din interesse direkte til Nina Winsnes på tlf 954 07 800

Østfold Reven 2023 ble arrangert i ett vakkert Januar vær Lørdag 28.01.23. Det var i all hovedsak barmark i de fleste terreng.
Dunker Oskar til Hanne Fosby ble vinner av Østfold Reven 2023 med 1. ÅP Rev med 165 konkurransepoeng.
Raymond Tangen var hundefører til Oskar denne dagen.
Vi gratulerer!
Dunker Eldhushøgdas Lotus til Jan Stordal fulgte også opp med 1. ÅP Rev og 160 konkurransepoeng . Jeger har nå 3×1ÅP Rev og kan med det søke om sitt velfortjente revechampionat, gratulerer.

Vi planlegger å få til Østfold Reven som ett årlig arrangement og håper flere med interesse for revejakt melder sin hund(er) på neste år.

Stor takk til Nina Winsnes som har trukket i de fleste tråder for å dra dette i land. Samtidig takk til dommere, kjentmenn og positive grunneiere som stiller opp for klubben.

Deltakerliste
44-23004 – Østfold Harehundklubb, 28.03.2023

1002 NO43788/15 Eldhushøgdas Lotus Dunker, Mor: NO34571/10 JERKA Av Kampenhaug,
Far: SE51603/2012 Maihaugen’s Jeger, Eier: Stordal, Jan Olav, , Fører: STORDAL JAN

1004 SE56282/2021 Horsmarkas Ture Schillerstøver, Mor: , Far: , Eier: , , Fører:
NESS, SIMON

1006 FI52217/17 Redruler Liita Finsk Støver, Mor: FI23698/12 Weelax Emppu, Far: FI49856/11
Raja-Alhon Sulo, Eier: Moen, Ann Kristin, , Fører: Moen, Ann Kristin

1007 SE42452/2021 Frostnattens Vincent Schillerstøver, Mor: SE33332/2015 Frostnattens
Tessy, Far: SE40380/2015 Birk, Eier: Winsnes, Nina, , Fører: Winsnes, Nina

1008 NO35256/21 Oskar Dunker, Mor: , Far: , Eier: Fosby, Hanne Alice, , Fører:
Tangen, Raymond

Årsmøte avholdes 30.03.2023 kl. 18.00 på Høytorp fort i Mysen. Årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir lagt ut på ØHK sin hjemmeside senest 16. mars.. Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 9. mars. Eventuelle saker bes sendes til styret v/Raymond Tangen på raymondaronsen

Det nærmer seg årsmøte i ØHK, og valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til komiteer og styret.
Kontaktperson: John Kristian Solbrekke tlf 916 32 077 eller mail johkr-s@online.no

Her finner dere oversikten på hvilke som har tillitsverv i klubben etter fjorårets årsmøte.
De som står oppført med 1 år på denne listen er på valg i år.

Vi har forlenget påmeldingsfristen til 20.01.2023.
Dette er en gyllen anledning til å få startet din revehund på jaktprøve.
Det rapporteres om at det skal være bra med rev i terrengene.
Vi gjentar suksessen fra 2022 og arrangerer på nytt Østfold Reven lørdag 28. januar 2023.

Østfold Reven 2023

Prøvedag vil være: Lørdag 28. januar 2023 med prøvestart kl. 08.00
Elektronisk påmelding på nkk sine sider. https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html
Viktig! Når dere melder på vennligst benytt ref. nr 44-23004 Østfold Reven 2023 som dere finner under
Harehundprøve ÅP – åpen separat

Hvis ikke medlem av harehundklubb er det dobbelt avgift
Hunden må være utstillings premiert og minimum fylt 15 måneder på start tidspunktet
Ny Påmeldingsfrist 20.01.2023

Det må være påmeldt minimum 10 hunder for at prøven skal arrangeres og vi har satt en grense på maksimalt 15 hunder til start.

Kontaktperson 
Nina Winsnes
Tlf. 954 07 800 email ninathomm@msn.com

Viktig at det gis beskjed til Nina om at hunden er påmeldt til Østfold Reven 2023, se kontaktinfo over.

Prøvesesongen 10.09-23.12.2022 er over, og dommermøte 10.01.2023 gikk gjennom jaktprøveprotokoller fra totalt 76 startende hunder. Vi er svært godt fornøyd med at så mange velger og gå jaktprøver med sine hunder. Dette er viktig for å sikkerstille avl på hunder med gode gener.

Det innkalles til dommermøte tirsdag 10. januar 2023 kl.18.00, Høytorp Mysen.

Agenda for møtet:
Dommermøte
Gjennomgang av prøvesesongens ÅP prøver og fastsettelse av endelig premiegrad

Viktig!
Dommere som har hatt med aspirant i løpet av prøvesesongen og de som har gått som aspirant henstilles til å møte kl. 17.30

Vi starter møte kl. 18.00 med servering/middag
Vennligst gi beskjed til Knut J. Nordby om at du kommer, frist lørdag 7.01.2023
tlf 997 23 000 eller E-post: nordby@halden.net

Les hele artikkelen her: https://www.nkk.no/aktuelt/nye-vaksinasjonsbestemmelser

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Det åpnes ikke for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.
Les artikkelen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vedtar-felling-av-tre-ulveflokker/id2952392/