Feeds:
Innlegg
Kommentarer

EP prøve 25. og 26. Februar. 2023

Standkvarter Høytorp Fort, Momarken Mysen

* Program

Fredag den 24 kl. 18.00 Dommermøte Trekking av hunder, tar kontakt med hundeførere

Lørdag den 25. Kl. 08.00 Slipp (5 – 7 timers prøvetid) Kl. 15.00 Suppe Kl. 17.00 Dommermøte

Kl. 19.00 Jegermiddag

Søndag den 26. Kl. 08.00 Slipp (5 – 7 timers prøvetid) Kl. 15.00 Suppe Kl. 16.30 Dommermøte

Prøveledelse

Prøveleder: John Lintho tlf. 4790196540.

NKK repr. : Kåre Ødemark tlf.90515374

Prøvekomiteen ønsker deltakere og dommer velkommen til to fine dager i Østfoldskogene

Kun 8 hunder påmeldt til EP prøva som går lørdag 25. og søndag 26. februar.
Fortsetter været slik det er nå så vil vi ha barmarks terreng.
Vi satser på gode terreng og bra forhold i skogen disse dagene.

Vi planlegger å kjøre dreiebok begge dager. Den blir å finne på facebook under Østfold Harehundklubb.

Minner om eliteprøva til Østfold Harehundklubb.
Vi har forlenget påmeldingsfristen til 15.02.2023
Se link til påmelding: https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html

Rekruteringsjakt rev

Lørdag 11.02.23 var vi på rekruteringsjakt. Terreng Hafsrød i Halden, det var dessverre veldig laber påmelding
denne gang. Vi håper på flere neste gang. Vi planlegger mulig en til i Mars.
Vi var utrolig heldig med været. Rev ble sett men for langt hold å losen dro langt ut . 
Fikk beveget litt på grisen også😀
Takk til de som stilte opp med hunder og som poster.

Det innkalles til medlemsmøte tirsdag 28. februar kl. 18.00, restaurant Fortet – Mysen.

Regelkomiteen NHKF som jobber med nye jaktprøveregler gjeldende fra 2024 har sendt ut til klubber og avlsråd høringsutkast nr. 1 til nytt jaktprøvereglement.

Her får vi mulighet til å gi kommentarer/komme med innspill til det forslag som foreligger.
Ber hver enkelt om å lese grundig gjennom vedlagte forslag slik at alle møter godt forberedt.
Det er spesielt viktig at klubbens autoriserte jaktprøve dommere/elever/aspiranter kommer.

Det blir servert kaffe!

Vi planlegger å gjenta suksessen med å invitere til rekruteringsjakt på rev, Lørdag 11. Februar2023. Det vil bli benyttet støvere som er godt vant med å jage rev.
Alle er velkomne til å delta og lære mer om hva denne spennende jaktformen har å tilby. Dere trenger ikke å være medlem av klubben for å melde din interesse, håper spesielt at unge jegere finner dette tilbudet interessant.
Del gjerne dette innlegget med andre.

Denne gangen vil revejakta foregå på Hafsrød Gård på Iddesiden, Halden
Oppmøte: Idd Kirke klokken 07.30

Meld din interesse direkte til Nina Winsnes på tlf 954 07 800

Østfold Reven 2023 ble arrangert i ett vakkert Januar vær Lørdag 28.01.23. Det var i all hovedsak barmark i de fleste terreng.
Dunker Oskar til Hanne Fosby ble vinner av Østfold Reven 2023 med 1. ÅP Rev med 165 konkurransepoeng.
Raymond Tangen var hundefører til Oskar denne dagen.
Vi gratulerer!
Dunker Eldhushøgdas Lotus til Jan Stordal fulgte også opp med 1. ÅP Rev og 160 konkurransepoeng . Jeger har nå 3×1ÅP Rev og kan med det søke om sitt velfortjente revechampionat, gratulerer.

Vi planlegger å få til Østfold Reven som ett årlig arrangement og håper flere med interesse for revejakt melder sin hund(er) på neste år.

Stor takk til Nina Winsnes som har trukket i de fleste tråder for å dra dette i land. Samtidig takk til dommere, kjentmenn og positive grunneiere som stiller opp for klubben.

Deltakerliste
44-23004 – Østfold Harehundklubb, 28.03.2023

1002 NO43788/15 Eldhushøgdas Lotus Dunker, Mor: NO34571/10 JERKA Av Kampenhaug,
Far: SE51603/2012 Maihaugen’s Jeger, Eier: Stordal, Jan Olav, , Fører: STORDAL JAN

1004 SE56282/2021 Horsmarkas Ture Schillerstøver, Mor: , Far: , Eier: , , Fører:
NESS, SIMON

1006 FI52217/17 Redruler Liita Finsk Støver, Mor: FI23698/12 Weelax Emppu, Far: FI49856/11
Raja-Alhon Sulo, Eier: Moen, Ann Kristin, , Fører: Moen, Ann Kristin

1007 SE42452/2021 Frostnattens Vincent Schillerstøver, Mor: SE33332/2015 Frostnattens
Tessy, Far: SE40380/2015 Birk, Eier: Winsnes, Nina, , Fører: Winsnes, Nina

1008 NO35256/21 Oskar Dunker, Mor: , Far: , Eier: Fosby, Hanne Alice, , Fører:
Tangen, Raymond

Årsmøte avholdes 30.03.2023 kl. 18.00 på Høytorp fort i Mysen. Årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir lagt ut på ØHK sin hjemmeside senest 16. mars.. Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 9. mars. Eventuelle saker bes sendes til styret v/Raymond Tangen på raymondaronsen

Det nærmer seg årsmøte i ØHK, og valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til komiteer og styret.
Kontaktperson: John Kristian Solbrekke tlf 916 32 077 eller mail johkr-s@online.no

Her finner dere oversikten på hvilke som har tillitsverv i klubben etter fjorårets årsmøte.
De som står oppført med 1 år på denne listen er på valg i år.