Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘ohk.no’ Category

Vellykket årsmøte i ØHK 30. mars 2023

Leder Olav Unnestad åpnet møtet med å ønske velkommen til  ca 65 fremmøtte medlemmer på restaurant Fortet, Mysen.
Flott at så mange av våre medlemmer stiller opp på årsmøtet. Årsmøtet gikk rolig og ryddig for seg.
Tillitsmenn ble behørig takket for innsatsen gjennom året og nye tillitsmenn ble ønsket velkommen til sine verv.
Olav Unnestad gikk ut av styret etter 2 år som leder av klubben og Raymond Tangen ble valgt til ny leder av ØHK.

Årsmøtet ble på tradisjonelt vis avsluttet med premieutdeling for hundeekvipasjer som på jaktprøve hadde oppfylt kravet til premiering.
Årets støver: Kåres på et senere tidspunkt
Årets småhund: Drever Glundbergbakken’s Pia, eier Ole Kristian Hattestad
Årets revehund: Scillerstøver Frostnattens Vincent, eier Nina Winsnes

Read Full Post »

Kåre Ødemark starter opp med med dressurkurs i Skiptvet etter påske. Ved tilstrekkelig interesse vurderes det også å starte dressurkurs i Sarpsborg.
Ved interesse kontakt: Kåre Ødemark, tlf. 90515374. e-post: kare.odemark@gmail.com. 

Read Full Post »

Årsmøte på Restaurant Fortet, Høytorp Fort, Mysen 
Torsdag 30. mars 2023 kl 18.00
Saker til behandling i hht vedtekter

Følg linken nedenfor for å se alle dokumenter til årsmøtet

https://ohk.no/aktiviteter/arsm%c3%b8te/arsmote-2022-2023/

Read Full Post »

Vinterens ulveovervåking går mot slutten og så langt er det dokumentert 9 ulvekull og færre enn 100 ulver i landet.

Les hele nyhetsbrevet: https://rovdata.no/Nyheter/ArtMID/17026/ArticleID/6346/Under-100-ulver-pavist-i-Norge-hittil-i-vinter.aspx

Read Full Post »

Prøvesesongen 01.01-31.03.2023 er avsluttet.
Dommermøte er avholdt og totalt 15 hunder har vært på prøve, vedlagt følger premieliste.

Read Full Post »

Til medlemmene i ØSTFOLD HAREHUNDKLUBB ÅRSMØTE
Det innkalles til årsmøte på Restaurant Fortet, Høytorp Fort, Mysen 
Torsdag 30. mars 2023 kl 18.00
Saker til behandling i hht vedtekter

Følg linken nedenfor for å se alle dokumenter til årsmøtet som blir lagt inn fortløpende så snart de er klare

https://ohk.no/aktiviteter/arsm%c3%b8te/arsmote-2022-2023/

Read Full Post »

Bra resultater med 2x 1EP, 2x 2EP og 1x 3EP

Prøvevinner ble Schweizerstøver Svarkeåsen’s Bera til Steinar Frorud med totalt 391 konkurransepoeng.

Stor takk til dommere, kjentmenn og grunneiere som alltid stiller opp for ØHK

Read Full Post »

Resultatliste Dag 1 EP prøve Februar 2023

Se vedlagte resultatliste fra første dag

Det blir dreiebok på facebook også Dag 2. Ligger under Østfold Harehundklubb. Dag 2 gjelder katalog nr. som begynner med tallet «2»

Read Full Post »

Tradisjonen tro skal vi kåre beste støver og beste småhund. Da er samtlige premieringer i sesongen tellende. Premiering som er oppnådd utenfor ØHK må vi få beskjed om. Dere som har oppnådd jaktchampionat på hunden i løpet av sesongen, ønsker klubben å få tilsendt hundens navn og reg.nr. samt eiers navn og hvilke prøver resultatene er oppnådd på. Send opplysningene til Knut J. Nordby, Nordbyveien 364, 1763 Halden. E-post: nordby@halden.net
Frist: 15. mars 2023

Read Full Post »

Det er fortsatt mange medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2023.
Ta en ekstra sjekk om du er tvil om kontingenten er betalt.
Dere kan også gå inn på http://www.nkk.no
Logg inn på «MIN SIDE» og kontroller om det ligger et krav på ditt medlemskap der.
Dere kan betale utestående krav direkte fra «MIN SIDE»
Kontakt Raymond Tangen på email dersom dere har ytterligere spørsmål til deres medlemskap .
raymondaronsen1971@hotmail.com

Read Full Post »

Older Posts »